fbpx
  •   +389 2 3099 500

Dr. Sllavica Kraleva

Informacion për doktori

Dr. Sllavica Kraleva
Onkologe radioterapiste
Onkologji dhe radioterapi
Acibadem Sistina Hospital

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Edukimi

1998 - 1999
Instituti i radioterapisë dhe onkologjisë - Shkup
1997
Specialiste e onkologjisë dhe radioterapisë
Institucioni shëndetësor Universitarë – „Sart Tilman“, Liezh, Belgjikë
1993 - 1997
Institucioni shëndetësor Universitarë – „Sart Tilman“, Liezh, Belgjikë
Reparti i radioterapisë, specializante
1991 - 1992
Institucioni shëndetësor Universitarë „Bretono“, Tur, Francë
Reparti i radioterapisë
1990
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

Eksperienca Profesionale

2013 - momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i radiologjisë dhe onkologjisë
2010 - 2013
Qendra Klinike Universitare - Shkup
Reparti për trajtim të tumorit të CNS, lëkurë dhe eshtra
2000 - 2010
Instituti i radiologjisë dhe onkologjisë - Shkup
Reparti i trajtimit të tumorit në gjinjë dhe mushkëri të bardha

Publikime

VERIFICATION OF SETUP ACCURACY USING ELECTRONIC PORTAL IMAGING DEVICE IN BREAST CANCER PATIENTS TREATED
WITH VIRTUALLY SIMULATED, 3D MONOISOCETRIC RADIOTHERAPY TECHNIQUE.
S.Kraleva, S.Smickoska, I.Stojkovski, V.Krstevska, O.Arsovski, E.Stojkovska, M.Popova. Proceedings of 6th Congress of Balkan
Union of Oncology, 13-16 September, Sofia Bulgaria.
Dr. Igor Stojkovski (M.D.)
CAPECITABINE MONOTHERAPY AS SECOND LINE CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH LIVER METASTASES FROM BREAST
CANCER.
I.Stojkovski, S.Smickoska, S.Kraleva, O.Arsovski, V.Krstevska, N.Vasev. Proceedings of 6th Congress of Balkan
Union of Oncology, 13-16 September, Sofia Bulgaria.
CONCOMITANT 3D-RADIOTHERAPY (3D-RT) WITH CISPLATIN (P) FOR ADVANCED PARANASAL SINUS CARCINOMA.
S. Crvenkova, K. Valentina, S. Kraleva and I. Stojkovski, Journal of Clinical Oncology, 2005 ASCO Annual Meeting
Proceedings. Vol 23, No 16S (June 1 Supplement), 2005: 5608
CHEMOTHERAPY WITH ORAL CAPECITABINE IN METASTATIC BREAST CANCER: SINGLE INSTITUTION EXPERIENCE.
Slavica Kraleva, Snezana Smickoska, Igor Stojkovski,
Meri Pesevska. Annals of Oncology, Volume 16, 2005 Supplement 2 page ii276

Anëtare në

- Shoqata maqedonase e onkologëve radioterapist, BUON

Gjuhë të huaja
Anglish Frëngjisht