fbpx
  •   +389 2 3099 500

Kimioterapia (trajtimi me ilaçe)

Kimioterapia ka për qëllim shkatërrimin e qelizave kancerogjene të cilat rriten në mënyrë të pakontrolluar për shkak të disa ndryshimeve në strukturat e tyre. Në shumicën e rasteve ka për qëllim të vrasë qlizat kancerogjene të cilat ndodhen në shtyllën kurrizore ose në palcën kurrizore  me lëshimin e disa ilaçeve të cilat ndikojnë mbi mekanizma të ndryshme. Kimioterapia aplikohet para dhe pas periudhës operative, me qëllim për të arritur rezultate më të mira në trajtimin e pacientëve.

Tek tumoret (metastatike) primare dhe sekondare të shtyllës dhe palcës kurrizore, kimioterapia përdoret në varësi të llojit histologjik të tumorit, moshës dhe gjendjes shëndetësore të pacientit. Nëse bëhet fjalë për metastaza, ka shumë rëndësi të gjendet lloji i tumorit dhe vendi i preardhjes së tumorit  në trupin tuaj. Në rast se metastazat ndodhen në shtyllën kurrizore lëshohet edhe terapi bisfosfonate.