fbpx

EMG (Електромиографија)


Со помош на Електромиографија се детектира состојбата на нервните корени кои го напуштаат `рбетот и минуваат низ екстремитетите. Работи преку емисија на електрична активност во мускулите кои се контролирани од страна на овие нерви. На пример, доколку чувствувате болка во долниот дел на грбот, со помош на ЕМГ се тестираат мускулите на нозете за да се види дали постои оштетување на нервите кои минуваат низ нозете.

За време на ЕМГ тенки иглени електроди се поставуваат на мускулите кои се тестираат. Електричната активност се спроведува и за време на одмор и за време на контракција на мускулот и се запишува во вид на амплитуден запис. Доколку мускулите не функционираат нормално, тоа значи дека нервот е иритиран/притиснат што е можен знак за дискус хернија или спинална стеноза.