fbpx

Хируршко отстранување на инфекции

Потешки случаи на неспецифични (гнојни) и специфични (туберкулозни) инфекции на `рбетот се лекуваат со хируршки третман. Во текот на процедурата се отстранува инфицираниот дел од `рбетот до здраво ткиво. По ова се спроведува реконструкција и фиксација на `рбетниот столб. Полесните инфекции се решаваат по неоперативен пат, најчесто со антибиотици по антибиограм.