fbpx

Перкутана вертебропластика

Вертебропластика претставува минимално инванзивна и исклучително ефикасна хируршка метода која се изведува кога имаме патолошка промена или фрактура на прешлен (компресивна остеопоротска фрактура, примарен бенигнен или малигнен тумор, секундарен депозит - метастаза). Целта на оваа интервенција е стабилизација или зајакнување на променетиот прешлен, како и брзо и најчесто комплетно обезболување. Веднаш по интервенцијата пациентите се мобилизираат, со  можност да ја напуштат болницата уште истиот ден. Процедурата е перкутана без хируршки рез.