fbpx
  •   +389 2 3099 500

Ekipi i doktorëve

  prof. D-r Jordan Saveski 
  Specialist traumatolog
  Traumatologjia
  Acibadem Sistina
  Prof. D-r Jovica Ugrinovski 
  Neurokirurg
  Neurokirurgjia
  Acibadem Sistina
  Prof. D-r Kiril Lozance 
  Neurokirurg
  Neurokirurgjia
  Acibadem Sistina
  Dr. Lulzim Agai  
  Neurokirurg
  Neurokirurgjia
  Acibadem Sistina
  D-r Milço Demerxhiev 
  Specialist neurolog
  Neurologji
  Acibadem Sistina
  Dr. Neda Trajkovska 
  Specialiste traumatologe
  Traumatologji
  Acibadem Sistina
  Dr. Mihajlo Ivanovski
  Specialist ortoped
  Ortopedi dhe traumatologji
  Acibadem Sistina
  D-r Maja Kaliçanin Markovska 
  Specialiste ortopede
  Ortopedi dhe traumatologji
  Acibadem Sistina
  Dr. Dushko Mihajloski
  Specialist radiolog
  Radiologjia diagnostike
dhe intervente
  Acibadem Sistina
  D-r Anica Haxhi – Petrusheva Janakieviq 
  Specialiste e mjekësisë fizikale
dhe rehabilitimit   
  Mjekësia fizikale
  dhe rehabilitim
  Acibadem Sistina
  Dr. Tatjana Cepreganova – Cangovska 
  Specialist në Neurologji
  Neurologji
  Acibadem Sistina
  Dr. Deva Petrova 
  Onkologe radioterapiste
  Onkologji dhe radioterapi
  Acibadem Sistina
  Dr. Sllavica Kraleva 
  Onkologe radioterapiste
  Onkologji dhe radioterapi
  Acibadem Sistina
  Dr. Liljana Muratovska  
  Specialiste e mjekësisë nukleare
  Mjekësia nukleare
  Acibadem Sistina