fbpx
  •   +389 2 3099 500

Mënjanimi kirurgjik i infeksioneve

Rastet e rënda të qelbëzimeve jospecifike dhe infeksionet specifike tuberkuloze të shtyllës kurrizore i nënshtrohen trajtimit kirurgjik.  Gjatë kryerjes së procedurës, mënjanohet pjesa e infektuar e shtyllës kurrizore deri tek indi i shëndetshëm. Pas kësaj kryhet rekonstruktimi dhe fiksimi i shtyllës kurrizore.