fbpx
  •   +389 2 3099 500

Korrigjimi kirurgjikal i skoliozës dhe kifozës

Në qendrën spinale kryhen teknikat kirurgjike më bashkëkohore për trajtimin e rasteve më të rënda të skoliozës dhe kifozës. Këto ndërhyrje zakonisht kryhen pas moshës 14 vjeçare, pas përfundimit të procesit të rritjes. Gjatë kryerjes së operacionit shtylla kurrizore drejtohet dhe fiksohet me precizitet (saktësi) të lartë. Përvoja shumëvjeçare e ekipit, ofron trajtim efektiv dhe afatgjatë për fëmijët me lëndime të rënda të skoliozës dhe kifozës.